תפעול

התכנון והתצורה המתקדמת של אתר GLOBAL DATA CENTER מאפשרים תפעול יעיל בכל הרמות, תוך כדי שמירה על התפקוד התקין של המתקן כולו. ההפרדה בין תשתיית המיחשוב וסביבת התפעול  מצמצמת את ההשפעה הפוטנציאלית של התפעול על תפקודו השוטף של המתקן.

המערכות המותקנות באתר, המבוססות על רכיבים איכותיים בעלי אורך חיים ארוך, פועלות תחת רשת הנשלטת על ידי מערכת בקרה מתקדמת, המנטרת את התפקוד והזמינות של כל הציוד.

התכנון המתקדם של האתר מאפשר תפעול שוטף נוח ותקין

כולל

All Rights reserved GDC 2014

+ 972-73-3905411

12 Aba Eban Ave, Herzilia, 4672530, ISRAEL