זמינות ושרידות מרכז הנתונים

ה Data Center שלנו מציע ללקוחות זמינות גבוהה בתאימות לדרישות TIER III, כפי שהוגדר על ידי ה UPTIME INSTITUTE, להבטחת זמינות מירבית של מערכות התשתית במתקן ושל המערכות היישומיות של הלקוחות.

רמות הזמינות של מרכזי הנתונים, מ TIER I  ועד TIER IV מתייחסים, בין השאר, לביצועים וליתירות מערכות התשתית (חשמל, מיזוג אויר, בקרה ותקשורת), ומגדירים את הדרישות בכל אחד מה TIERS

All Rights reserved GDC 2014

+ 972-73-3905411

12 Aba Eban Ave, Herzilia, 4672530, ISRAEL